Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Hongarije, deze zijn van toepassing in het nationaal vervoer. De maximumgewichten gelden bij cabotage.

Maten en gewichten
a. Hoogte ……………………………………………………………………………………… 4,00 m
b. Breedte …………………………………………………………………………………….. 2,55 m
• koelvoertuig …………………………………………………………………………….. 2,60 m
c. Lengte
vrachtauto ……………………………………………………………………………….. 12,00 m
aanhanger ……………………………………………………………………………….. 12,00 m
trekker+oplegger ………………………………………………………………………. 16,50 m
vrachtauto+aanhanger ………………………………………………………………. 18,75 m
vrachtauto+ 2 aanhangers …………………………………………………………. 24,00 m
d. Enkele as …………………………………………………………………………………………………………… 10,00 ton
• aangedreven as ………………………………………………………………………………………………… 10,00 ton
• aangedreven as, indien voorzien van dubbellucht en luchtvering of
gelijkwaardige voorziening ………………………………………………………………………………….. 11,50 ton
e. Tandem-as motorvoertuig
• asafstand minder dan 1,00 m ………………………………………………………………………………. 11,50 ton
• asafstand tussen 1,00 en 1,30 m ………………………………………………………………………… 16,00 ton
• asafstand tussen 1,30 en 1,80 m ………………………………………………………………………… 18,00 ton
• asafstand tussen 1,30 en 1,80 m indien de aangedreven as is voorzien van dubbellucht en luchtvering of gelijkwaardige voorziening, of elke aangedreven as is voorzien van dubbellucht en het maximale gewicht per as de 9,50 ton niet overschrijdt ………………………………….. 19,00 ton
f. Tandem-as aanhangwagen of oplegger
• asafstand minder dan 1,00 m ………………………………………………………………………………. 11,00 ton
• asafstand tussen 1,00 en 1,30 m ………………………………………………………………………… 16,00 ton
• asafstand tussen 1,30 en 1,80 m ………………………………………………………………………… 18,00 ton
g. Tridem-as motorvoertuig
• asafstand minder dan 1,30 m ……………………………………………………………………………… 22,00 ton
• asafstand meer dan 1,30 m ………………………………………………………………………………… 24,00 ton
h. Tridem-as aanhangwagen of oplegger
• asafstand minder dan 1,30 m ……………………………………………………………………………… 21,00 ton
• asafstand meer dan 1,30 m ………………………………………………………………………………… 24,00 ton
i. Vrachtauto
• met 2 assen ……………………………………………………………………………………………………… 18,00 ton
• met 3 assen ……………………………………………………………………………………………………… 25,00 ton
• met 3 assen, indien de aangedreven as is voorzien van dubbellucht en luchtvering
of gelijkwaardige voorziening, of elke aangedreven as is voorzien van dubbellucht
en het maximale gewicht per as de 9,50 ton niet overschrijdt …………………………………. 26,00 ton
• met 4 assen of meer ………………………………………………………………………………………….. 30,00 ton
• met 4 assen of meer, mits twee van de assen gestuurde assen zijn en de
aangedreven as is voorzien van dubbellucht en luchtvering of gelijkwaardige
voorziening, of elke aangedreven as is voorzien van dubbellucht en het maximale
gewicht per as de 9,50 ton niet overschrijdt …………………………………………………………. 32,00 ton
j. Aanhangwagen
• met 2 assen ……………………………………………………………………………………………………… 18,00 ton
• met 3 assen ……………………………………………………………………………………………………… 24,00 ton
k. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie
• met 4 assen (2+2) …………………………………………………………………………………………….. 36,00 ton
• met 5/6 assen (2+3, 3+2/3) ………………………………………………………………………………… 40,00 ton
l. Trekker-opleggercombinatie
• met 3 assen ……………………………………………………………………………………………………… 28,00 ton
• met 4 assen (2+2) …………………………………………………………………………………………….. 36,00 ton
• met 5 of meer assen (2+3,3+2/3) ………………………………………………………………………… 40,00 ton
• met 5 of meer assen (3+2/3) in het gecombineerd vervoer van 40’ ISO containers … 44,00 ton1)
1) In Hongarije is het onder voorwaarden toegestaan om in het voor- en natransport over de weg bij gecombineerd weg-spoorvervoer of weg-watervervoer met 44 ton treingewicht te rijden. De voorwaarden zijn als volgt:
• Bij vervoer van een 40-voets-ISO-container is er geen kilometerlimiet over de wegtussen terminal en losplaats of omgekeerd tussen laadplaats en terminal. De combinatie moet echter bestaan uit een trekker met 3 assen en een oplegger van 2 of 3 assen.
• Bij overig gecombineerd weg-spoorvervoer of weg-watervervoer mag het toegestane treigewicht of de toegestane aslast met 10 procent worden overschreden. De afstand tussen terminal en losplaats of omgekeerd tussen laadplaats en terminal mag echter slechts 70 kilometer bedragen Bij overschrijding van de toegestane maten en gewichten wordt een heffing opgelegd berekend naar de af te leggen afstand en de mate van overschrijding. Er bovenop komt een boete.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Geen uitstekende lading toegestaan.