Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning. Hierbij gelden de volgende voorschriften:

1. Cabotage is onderworpen aan het Government Decree 89/1988 (20 December) betreffende
wegtransportdiensten en het inzetten van wegvoertuigen [Paragraph (4)-(11) van Section 21]. De
vrachtbrief van het internationale wegvervoer (b.v. CMR-vrachtbrief) moet op het voertuig worden meegevoerd.
2. Voor elk cabotagevervoer wordt aangeraden om een controleblad in te vullen. Controlebladen kunnen worden aangevraagd bij de bevoegde autoriteit: National Transport Authority (NKH, Nemzeti Közlekedési Hatosag), Department for Vehicle Technical Inspection, H-1066 Budapest, Teréz krt. 62, 771537, ozutijarmufoo.smi@nkh.gov.hu

BTW
Het standaard BTW tarief bedraagt 27 procent. De in Hongarije betaalde BTW op uitgaven gedaan in verband met grensoverschrijdend goederenvervoer kan worden teruggevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden na afloop van een kalenderjaar (uiterlijk 30 september) digitaal te worden ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.
Sinds 1 januari 2015 dienen verladers of ontvangers in Hongarije hun goederen voor import, export, of doorvoer aan te melden bij de Hongaarse belastingdienst voor de EKAER. Het EKAER nummer dient de vervoerder op de CMR genoteerd te hebben voor wegcontroles.

Maten en gewichten
Zie Toegestane maximummaten en –gewichten.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 zijn in Hongarije 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, volgend op een
internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Hongarije werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer het voertuig leeg Hongarije binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.