Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient
een verzoek om ontheffing te worden ingediend bij Magyar kozut Zrt., Útvonalengedélyezési osztály (Authorisation Department), Fényes Elek u. 7-13, H-1024 Budapest, telefoon 0036-1-8199034, www.kozut.hu, openingstijden van maandag t/m vrijdag 08.00-12.00 uur.

Speciale voorschriften
Indien de toegestane gewichten (totaal of per as) overschreden worden, moet belasting worden betaald. De belasting wordt reeds in de prijs van de ontheffing verrekend.

Maximale uitsteek
De lading mag maximaal twee meter aan de achterzijde van het voertuig achtersteken, op voorwaarde dat de maximum voertuiglengte van 16,5 meter niet wordt overschreden. Wordt de toegestane lengte wel overschreden, dan is een ontheffing benodigd.