Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom       : 50 km/uur
Buiten de bebouwde kom        : 70 km/uur
Op autosnelwegen                     : 80 km/uur

Bijzondere regels
• Op verkeerspleinen heeft verkeer van rechts voorrang
• Geluidssignalen zijn verboden binnen de bebouwde kom tussen 22.00-06.00 uur, in Boedapest doorlopend verboden
• Groen knipperlicht betekent dat men zich gereed moet maken om te stoppen
• Voertuigen dienen buiten de bebouwde kom dimlichten te voeren
• Inhaalverbod voor vrachtautos binnen de bebouwde kom; inhaalverbod voor vrachtauto’s van >7,5 ton op 2-baans wegen en A-wegen van 06.00 tot 22.00 uur
• Buiten de bebouwde kom bedraagt de afstand tot de voorganger ongeveer 20 meter.

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
Geen verplichting tot meenemen van sneeuwkettingen. Borden geven aan wanneer sneeuwkettingen dienen te worden gebruikt. Sneeuwkettingen worden op zijn minst op een aangedreven as gemonteerd. Als het al bij de grens wordt aangegeven en het voertuig beschikt niet over sneeuwkettingen, dan kan volgens de wet de toegang tot het land worden geweigerd.

De maximumsnelheid met sneeuwkettingenis 50 kilometer per uur. Winterbanden zijn niet verplicht.

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.

Pech onderweg
• Fout geparkeerde voertuigen mogen worden weggesleept
• Stoppen op de vluchtstrook mag alleen in geval van (motor)pech